KLUBBEN / OM KLUBBEN

Kartdata
Kartdata ©2018 Google
KartdataKartdata ©2018 Google
Kartdata ©2018 Google
Kart
Satellitt

om klubben

Arendal Rotaryklubb ble etablert i 1947.
Charterklubb er Arendal Rotaryklubb.
Klubben har pr. 1. juli 2014 59 medlemmer.  

Arendal Rotaryklubb ble stiftet 11. april 1947. Kristiansand Rotaryklubb stod fadder til klubben. På dette tidspunktet fantes det i alt 24 rotaryklubber i Norge. I dag finnes det 340 klubber i landet.

Arendal Rotaryklubb er en aktiv klubb. Vi har våre ukentlige møter på Nedre Tyholmsvei 7 i Arendal der gode og varierte foredrag kombineres med sosialt samvær. Møtene avløses hyppig av interessante besøk på forskjellige bedrifter i regionen eller av sammenkomster med mer sosialt preg som peisaftener, sommerfest og førjulsfest.

Vi har i dag 59 medlemmer i alderen 33-80 år. Klubben fikk sine første kvinnelige medlemmer i 1997 og vi har i dag 10 kvinner som medlemmer.

Arendal Rotaryklubb har et engasjement for ungdommen. Vi var med å få i gang igjen natteravntjenesten i Arendal igjen for noen år siden og flere av våre medlemmer har blitt gjengangere her. Prosjektet ”Ung på alvor” (opplysningsarbeid ifm narkotikaproblematikken) ble støttet økonomisk av Arendal Rotaryklubb. Klubben har også i mange år vært svært aktiv når det gjelder ungdomsutvekslingsprogrammet til Rotary.                                       

Sosiale medier

Meeting info

Venue: Arendal Seniorsenter
Address: Nedre Tyholmsvei 7
Postal Code: 4836
City: Arendal
Country: NO
Day: Torsdag
Time: 18:30:00
Language: no

Read morerotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...